Copyright © 2009 by Winnie Andersen  ·  All Rights reserved  ·
Tidlige kliniske tegn som bruges til at udvælge de bedste hunde til avl:
Mislyd er en ”suselyd”, som dyrlægen kan høre med sit stetoskop, når mitralklappen er utæt. Mislyden gradueres fra 0 til 6. Grad 0 betyder, at dyrlægen ikke kan høre nogen mislyd. Grad 1 og 2 er milde utætheder, hvor grad 3 og 4 er mere alvorlige. Ved grad 5 og 6 er utætheden så kraftig, at den kan mærkes som en snurren, hvis hånden lægges på venstre side af brystkassen.

Uskyldige mislyde (= fysiologiske mislyde = uskyldige flow mislyde) er ”suselyde”, som kan høres, når hjerteklapperne ikke er utætte og menes derfor ikke at have noget med sygdommen at gøre. Oftest formodes uskyldige mislyde at være en følge af en hurtig blodgennemstrømning ud af hjertets hovedpulsåre (= aorta).

Mitralprolaps: Ordet prolaps betyder fremfald, i dette tilfælde fremfald af mitralklappen op imod venstre hjerteforkammer, når hjertet trækker sig sammen. På billederne fra hjerteskanningen kan graden af mitralprolaps måles i millimeter i forhold til en ret linie, som definerer grænsen mellem hjertets venstre forkammer og venstre hjertekammer. Mitralprolaps gradueres fra 0 til 3, hvor grad 0 er ingen mitralprolaps, grad 1 er mild mitralprolaps, grad 2 er moderat mitralprolaps og grad 3 er svær mitralprolaps. Undersøgelser har vist, at jo mere mitralprolaps unge hunde har, desto større risiko er der for, at de udvikler sygdommen i en tidlig alder.

Hundens alder: Da myxomatøs mitralklapsygdom er en langsom fremadskridende sygdom, så er det vigtigt at tage hundens alder med i betragtning, både når graden af mislyd og mitralprolaps vurderes. En ung hund med en grad 2 eller grad 3 mitralprolaps er altså allerede ramt af sygdommens tidlige faser, hvorfor det kan være et spørgsmål om tid, inden der vil udvikle sig en utæthed, der kan høres som mislyd. En ung 1 ½ - årig hund, der således allerede har udviklet en prolapsgrad på 2 kan være ”betænkelig” avlsmæssigt, hvorimod en 8-årig hund med en grad 2 mitralprolaps kan være ganske fin, hvis den ingen mislyd har.

En større svensk undersøgelse har vist, at næsten alle Cavalier’er har udviklet en mislyd, når de fylder 10 år, men ”kun” 15-20% er aflivet eller døde som følge af sygdommen ved 10 års-alderen. En logisk følge af alders-afhængigheden er, at jo ældre hunden er ved undersøgelsen, desto mere ved man med sikkerhed om, i hvor høj grad hunden er ramt af sygdommen.                                            Ingen                      Svær
                                       Mitralprolaps         Mitralprolaps
                                         (Grad 0)                ( Grad 3 )

På tegningen ses venstre hjerteside bestående af venstre forkammer (VF) og venstre hjertekammer (VH). Mitralklappen (rød) adskiller venstre forkammer fra venstre hjertekammer, og det ses, hvordan mitralklappen holdes tilbage af ”tråde”, som er fastgjort til hjertemuskulaturen (skraveret). Trådene sikrer, at mitralklappen fungerer som en ”envejs-ventil”. Blodet fra venstre forkammer (som kommer iltet fra lungerne) passerer mitralklappen, når hjertemusklen afslappes. Når hjertet trækker sig sammen, så lukker mitralklappen og blodet føres ud igennem hovedpulsåren (A = aorta). Tegningen til højre viser en svær grad af mitralprolaps, hvor mitralklappen ”buler op” mod venstre forkammer når hjertet trækker sig sammen. Udfra hjerteskanningsbilleder kan mitralprolaps opmåles i millimeter i forhold til en ret linie, som definerer grænsen mellem hjertets venstre forkammer og venstre hjertekammer (gul streg på tegningen til højre).

Lisbeth Høier Olsen, lektor, dr.med.vet.
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab
Grønnegårdsvej 7
1870 Frederiksberg C


-----------------------OBS !!---------------------
Den ovenstående tekst er kopieret fra cavalierklubben's hjemmeside: www.cavalierklubben.dk <http://www.cavalierklubben.dk>
Fra 2001 og frem til december 2005, er der undersøgt 487 hunde
459 hunde er godkendt til avl - 27 hunde er ikke godkendt til avl

                    Godkendt:     Ikke godkendt:
Under 4 år:  291 hunde     6 hunde
Over 4 år :   168 hunde     21 hunde

Cavalier hjerter
I Danmark er det ikke et stort problem med dårlige hjerter, men alligevel er Danmark et af de lande som har lavet størst avlsrestrikstioner og som undersøger hundene med farvescanner før de kan godkendes til avl.

Her en forklaring på hvad sygdommen er, og hvad vi kan læse på attesten, som man får efter endt undersøgelse.

Sygdommen endocardiose hedder mere præcist myxømatøs mitralklapsygdom. Det er en langsomt fremadskridende sygdom, som primært rammer den store hjerteklap i venstreside (mitralklappen). Den syge hjerteklap vil blive mere og mere deform og utæt med alderen, hvormed hjertets pumpefunktion gradvis vil blive forværret.

Ved hjerteskanning kan tidlige ændringer ses ved at hjerteklappen fortykkes og buer (prolaberer) ind i hjertets venstre forkammer, hvilket kaldes mitralprolaps. Senere i sygdomsforløbet bliver hjerteklappen utæt, hvilket dyrlægen vil kunne høre som en mislyd på hjertet. Endvidere kan størrelsen af klappens utæthed (blod som løber i den forkerte retning) bedømmes ved at bruge en hjerteskannings farve Doppler teknik, hvor utætheden angives som jet størrelse i %. I de fleste tilfælde vil hunden være uden andre kliniske tegn på sygdom, indtil nogle år efter mislyden er konstateret. Typiske kliniske tegn vil da være nedsat motionsevne, natteuro, hoste og åndenød.

De seneste års forskning har vist, at sygdommen har en høj grad af arvelighed. Derfor er der startet et avlsprogram i samarbejde med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), specialuddannede praktiserende dyrlæger, Dansk Kennel Klub (DKK) og Cavalier King Charles Klubben i Danmark, hvor hunde med tydelige tidlige tegn på sygdommen sorteres fra, inden de bliver brugt til avl. Hermed udelukkes de hunde fra avl med allerstørst risiko for at udvikle denne sygdom i en (alt) for tidlig alder.